Vill du arbeta som personligt ombud? Vi har ingen ledig tjänst just nu, men skicka gärna in en spontanansökan. 

Vill du ha ett arbete som ger mening, varje dag?

Målgruppen för personligt ombud - PO - är personer 18 år eller äldre med psykisk ohälsa, funktionsnedsättning och en svår livssituation som följd härav. Vi bevakar mänskliga rättigheter och ger stöd i eget beslutsfattande, bistår den enskilde personen så att hen bemöts med respekt, får insatser efter önskemål och behov. Kontakten syftar till att stödja personen att förbättra sin livssituation, finna vägar till återhämtning och återtagande av kontroll och egenmakt.

Hos oss har man stor möjlighet att utvecklas i arbetet, frihet att planera sin dag och möta klienters önskemål.

Att arbeta som personligt ombud

Personligt ombud arbetar alltid på klientens uppdrag och står på klientens sida. Man arbetar på uppdrag och i samarbete med sina klienter. Samarbetet genomförs i en process som bygger på klientens förhoppningar, prioriteringar och önskemål. I rollen som personligt ombud träffar man sina klienter i olika miljöer, enskilt och tillsammans med andra professioner.
Utöver arbetet med klienter arbetar även ett personligt ombud med utåtriktad information, uppsök, externa kontakter utifrån den enskildes uppdrag samt med att påtala systemfel och brister i samhällets stödinsatser till personer i målgruppen.
För att kunna hjälpa klienten i kontakt med vård och välfärdssamhället behöver man ha god kännedom om hur välfärdssystemet fungerar och känna sig trygg med att finna rätt insatser, ansöka om dessa samt vid behov hjälpa klienten att överklaga.
Arbetet som personligt ombud utförs enskilt och är till stor del ett ensamarbete. Man utgår från hemmet och sitt hemmakontor och träffar klienter på offentliga platser, i deras hem eller på exempelvis café.

Din profil

För att trivas hos oss krävs att man är villig att inta ett medledarskap med gemensamt ansvar för verksamhetens vision och värdegrund. För att arbeta som PO behöver man vara trygg och empatisk och ha god förmåga att skapa tillitsfulla relationer samt trivas med att samarbeta med andra. Vi efterfrågar personer med examen från adekvat högskoleutbildning (till adekvat utbildning räknas ämnesområden som juridik, beteendevetenskap, socialt arbete, samhällsvetenskap, statsvetenskap eller liknande) och kunskap om psykisk ohälsa, psykisk funktionsnedsättning och återhämtning. För att trivas i rollen som PO krävs även god kännedom om den svenska välfärden, lagstiftning och regelverk och det är en fördel att ha erfarenhet av myndighetskontakter.
Visst administrativt arbete förkommer så IT-kompetens och datorvana krävs. 

Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet av arbete med personer med psykiska funktionsnedsättningar, har egen erfarenhet eller är närstående. Det är även meriterande om du kan engelska och även andra språk. 
Vi ser gärna att du har b-körkort. 

Villkor

Som anställd hos Personligt ombud Skåne behöver man ha en arbetsplats att tillgå i det egna hemmet.  Här utförs administrativa uppgifter, digitala möten och liknande. Av den anledningen behöver man kunna sitta avskilt och ostört. Arbetsredskap som behövs för att utföra arbetet erhålls från verksamheten. Resor som företas i tjänsten görs med tjänstebil eller allmänna kommunikationer på arbetstid och på verksamhetens bekostnad.

Vid tillsättning läggs stor vikt vid personlig lämplighet. Vi tar referenser och begär utdrag ur belastningsregister före upprättande av anställningsförordnande.

Vi erbjuder ett flexibelt arbete med kollektivavtalsenlig månadslön. 

Vi ser fram emot att höra ifrån dig!

Links teilen


Anmelden und Bewerbung senden

Zurück zu Stellenangeboten